• b
  • qqq

پروژه

مورد مشتری -1

image2
image1

این یک صفحه نمایش تلفن همراه تعمیر و نگهداری جلویی است که در اتاق کنفرانس قرار گرفته است. اندازه کلی صفحه نمایش 5120 × 1280 میلی متر است , استفاده و نگهداری این صفحه نمایش آسان است ، با صفحه تخت و صفحه نمایش شفاف ، که توسط مشتریان در کیپ تاون بسیار مورد ستایش قرار گرفته است.

مورد مشتری -2

image3
image4

این یک نمایش در فضای باز است که در منطقه ژوهانسبورگ قرار دارد. این صفحه نمایش دارای اثر ضد زنگ و ضد خوردگی بسیار خوبی است و درجه ضد آب آن می تواند به IP65 برسد.

مورد مشتری -3

image5

این مجموعه ای از صفحه نمایش های منحنی p3.91 اجاره ای داخلی است. برای صفحه نمایش های کوچک داخلی ، مهمترین چیز مسطح بودن صفحه نمایش است. قوس این کابینت قوس شکل می تواند به صورت دلخواه تنظیم شود و محدوده قوس آن 10 درجه قوس داخلی تا 15 درجه قوس بیرونی است.